top of page

ORTODONTİYA

Stomatologiyanın elə bir sahəsidir ki, burada xəstəyə qarşı kompleksli və dərin yanaşma tələb olunur.

ESTETİK STOMATOLOGİYA

Vinirlər– dişin üst qatını əvəzləyən farfor və ya kompozit plastinlərdir.

ANESTEZİOLOGİYA

Pasieent həkimlə kontakta daxil olmadıqda ən müasir üsül sayılan medikamentoz yuxudan istifadə olunur.

CƏRRAHİYƏ

Bizim klinikamızda bütün cərrahiyyə müdaxilələr,diş çəkimi və implantasiya daxil, tam ağrısız keçirilir

UŞAQ STOMATOLOGİYASI

Biz müalicənin təmami ilə yeni formatını istifadə edirik

bottom of page